iLOQ S5-serien

den komplette løsningen for adgangsdeling

iLOQ S5-serien oppfyller alle behov for adgangskontroll i markedet. Uansett om du er en ny eller eksisterende kunde, finner du raskt ut hvordan iLOQs digitale, mobile og hybride løsninger maksimerer sikkerheten. I tillegg minimerer du administrasjon og kostnader, samtidig som du reduserer ressursbruk og belastningen på miljøet.

Toppmoderne sikkerhet

iLOQs nøkler har en sterk kryptering og kan ikke kopieres. Adgangsrettigheter til bortkomne, stjålne eller ureturnerte nøkler kan raskt og rimelig fjernes fra systemet og utstedes på nytt. Det er ikke behov for å skifte eller foreta omnøkling av låser eller endre nøklene som fortsatt er i bruk. Dette gjør at administrasjonen forenkles og kostnadene minimeres.

Låsesylindrene genererer en adgangslogg som viser alle forsøk på å åpne låsen. Ved misbruk av nøkler til for eksempel felleslokaler, kan dette undersøkes og adgangsrettighetene til disse nøklene fjernes. Systemet er alltid i drift siden det er uavhengig av batterier og strømnettet. Slik ivaretas sikkerheten på høyeste nivå over hele eiendommen.

Lavere levetidskostnader

iLOQ trenger ikke batterier da låsene drives av kinetisk energi som produseres når du setter inn nøkkelen. Store eiendommer kan spare millioner av kroner i vedlikeholdskostnader gjennom levetiden til låsesystemet. Bortkomne eller stjålne nøkler kan raskt fjernes fra systemet, uten behov for å endre låsesylindrene eller utstede nøkler på nytt. Med iLOQ S50 deles adgangsrettigheter trådløst i sanntid.

Forenklet administrasjon

Adgangsrettighetene styres ved hjelp av programmet iLOQ Manager. Her kan administratorer se eiendommens plantegning i sanntid, der nøkler, låser og lesere vises, i tillegg til hvem som har adgang til hvilke områder. Det er raskt, enkelt og kostnadseffektivt å programmere nye nøkler, justere adgangsrettigheter eller fjerne en nøkkel fra systemet.

Testet og godkjent av sikkerhetsorganisasjoner

iLOQ samarbeider med ledende spesialister i sikkerhetssektoren. Gjennom konstant utvikling og testing oppfyller iLOQs produkter den høyeste standarden innenfor sikkerhetsbransjen.

Det digitale

iLOQ S5-låssystemet

Det digitale iLOQ S5-låssystemet

iLOQs digitale låsesystem er ideelt for bolighus, borettslag og forretningsbygg. Låsene drives av kinetisk energi som produseres når du setter inn nøkkelen, derfor er det ingen behov for batterier eller kabler. Sylindrene er enkle å montere og kan tilpasses alle moderne låskasser uten noen form for modifikasjoner. Produktfamilien omfatter for eksempel sylinderlåser, hengelåser og monteringsutstyr.

iLOQ digitale S5 låsesystem

Det mobile iLOQ

S50-adgangskontrollsystemet

Det mobile iLOQ S50-adgangskontrollsystemet

Den mobile adgangskontrollen er ideelt for aktører innen energi, vann/avløp og kommunikasjon, samt andre eiendomstjenester. En smarttelefon brukes til å bekrefte adgangsrettigheter og brukes som «nøkkel» til å åpne eller låse enheten. Det er derfor ingen behov for batterier eller kabler, og systemet fungerer selv under strømbrudd. Adgangsrettigheter deles enkelt med iLOQ S10 Manager og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader.

iLOQ mobile S50-adgangskontrollsystemet

Høy sikkerhet,

lave kostnader

Intelligente låssystemer

for alle lokaler

Intelligente låssystemer for alle lokaler

Uansett hvilken type eiendom du administrerer, og hvilke utfordringer med låsing og tilgangsstyring du står overfor, tilbyr iLOQ alltid en pålitelig og kostnadseffektiv løsning.

Boligeiendommer

Studentboliger

Offentlige bygg

Sykehus

Kontorer

Adgangskontroll

Kontakt oss i dag!

Vi gir deg profesjonell veiledning og gode råd i forhold til ditt behov for adgangskontroll og nøkkelsystem. Enten du allerede har et iLOQ-låsesystem i dag, eller du har et annet låsesystem, kan vi hjelpe deg. Kontakt oss i dag hvis du ønsker mer informasjon eller befaring.

48 10 11 00 / post@assistentpartner.no

Ønsker mer informasjon om
Jeg representerer
Ønsker du befaring?