Intelligente løsninger for alle lokaler

iLOQ låsesystem tilbyr alltid kostnadseffektive og pålitelige løsninger. Uansett hvilken type eiendom du administrerer, og hvilke utfordringer med låsing og tilgangsstyring du står overfor.

Låsesystem for boligeiendommer

Låsesystem for boligeiendommer

iLOQ S5 sikrer at låssikkerheten for leiligheter, trapper og andre fellesarealer kontinuerlig opprettholdes på høyeste mulige nivå. Systemet er enkelt å installere og administrere, og rimelig å vedlikeholde. iLOQ løser problemer knyttet til tap av nøkler, uautorisert kopiering av nøkler, utløp av patenter og misbruk av fellesarealer.

Integrasjon med reservasjonsløsninger gjør bygningen enda smartere og hverdagen enklere. Bestilling av tilgang til felleslokaler kan for eksempel oppdateres med berøringsskjermer på stedet eller i mobilapper og deles med iLOQ S5-nøkkelen. Det kreves ikke ytterligere ledninger til døren til det reserverte felleslokalet. Dermed kan nøkkelen din brukes til å låse opp døren i det valgte tidsrommet.

Løsninger for studentboliger

iLOQ S5 sikrer at låssikkerheten for leiligheter, trapper og andre fellesarealer kontinuerlig opprettholdes på høyeste mulige nivå. Systemet er enkelt å installere og administrere, og rimelig å vedlikeholde. iLOQ løser problemer knyttet til tap av nøkler, uautorisert kopiering av nøkler, utløp av patenter og misbruk av fellesarealer.

Integrasjon med reservasjonsløsninger gjør bygningen enda smartere og hverdagen enklere. Bestilling av tilgang til felleslokaler kan for eksempel oppdateres med berøringsskjermer på stedet eller i mobilapper og deles med iLOQ S5-nøkkelen. Det kreves ikke ytterligere ledninger til døren til det reserverte felleslokalet. Dermed kan nøkkelen din brukes til å låse opp døren i det valgte tidsrommet.

Løsninger for studentboliger
Løsninger for skoler og offentlige bygg

Løsninger for skoler og offentlige bygg

På eiendommer som trenger høyt sikkerhetsnivå, som skoler, museer og andre offentlige bygg, må mekaniske låssystemer suppleres med et dyrt adgangskontrollsystem. iLOQ S5 minimerer kostnadene mer enn noensinne ved å tilby både digital låsing og fjernstyrt adgangskontrollsystem i én pakke. Løsningen kan enkelt utvides til å dekke mange ulike inngangspunkter uten store endringer av den eksisterende infrastrukturen.

Løsninger for sykehus

Sykehus utgjør en særlig utfordring for låssystemer. Mange ansatte med ulike ansvarsområder prøver å arbeide effektivt på et sted som dekker et stort areal og omfatter mange bygninger. Sikkerhetsnivået må være høyt til enhver tid, selv om personalet må ha adgang til mange ulike områder i bygningen. iLOQ S5 oppfyller sykehusenes strenge krav og bidrar samtidig til å sikre at den daglige driften fungerer problemfritt.

Løsning for sykehus
Løsning for kontoreiendommer

Løsninger for kontoreiendommer

iLOQ S5 er basert på sterk digital godkjenning. Det er en perfekt løsning for kontorer med stor gjennomstrømming av mennesker og flere lag sikkerhet. Løsningen gjør adgangskontroll mer effektiv på kontorer som tidligere har brukt mekanisk baserte lås- og adgangskontrollsystemer. Dessuten kan iLOQ S5 lett utvides til et fjernstyrt og praktisk adgangskontrollsystem i stand til å håndtere store mengder tilgangsrettigheter via én brukervennlig plattform.

Adgangskontroll for låsesystemer på flere anlegg

Telefonopererte smartlåser er den eneste fornuftige løsningen for geografisk spredte låssystemer med hovednøkkel. Utfordringer har vært strømkilden som kreves av smartlåser, valg mellom dyre kabler og bytting av batterier. Løsningen er iLOQ S50, som henter den nødvendige kraften fra en NFC-mobiltelefon. Låsene trenger derfor ikke batterier eller kabler.

Løsninger for adgangskontroll i iLOQ låsesystemer på flere anlegg

Kontakt oss i dag!

Vi gir deg profesjonell veiledning og gode råd i forhold til ditt behov for adgangskontroll og nøkkelsystem. Enten du allerede har et iLOQ-låsesystem i dag, eller du har et annet låsesystem, kan vi hjelpe deg. Kontakt oss i dag hvis du ønsker mer informasjon eller befaring.

48 10 11 00 / post@assistentpartner.no

Ønsker mer informasjon om
Jeg representerer
Ønsker du befaring?